Fakturering

Fakturering ska ske digitalt och skickas till nedanstående adress. 

Mejlet skall innehålla en PDF-fil där ev. underlag, tidrapporter och 

annat som tillhör fakturan är inkluderat. 

Faktura måste vara märkt med femsiffrigt projektnummer. 

 

Mejla fakturan till: faktura@dcwast.se
 

Fakturor med omvänd byggmoms ska tydligt märkas. 

Betalningsvillkor är 30 dagar.